Bedrijven met actief inclusiebeleid financieel sterker

30-11-2023 (16:19) - Economisch

Nieuw onderzoek van Accenture toont aan dat bedrijven met een actief inclusiebeleid voor mensen met een beperking niet alleen ethisch vooroplopen, maar ook betere financiële resultaten behalen.

Deze inzichten werpen een nieuw licht op de waarde van diversiteit in het bedrijfsleven. Het rapport ‘The Disability Inclusion Imperative’ onderzocht 346 bedrijven en toonde een directe link tussen inclusief beleid en verbeterde bedrijfsprestaties. Inclusieve bedrijven behaalden in de afgelopen vijf jaar 1,6 keer meer omzet en 2,6 keer meer nettowinst. Bovendien waren ze 25 procent productiever dan hun minder inclusieve branchegenoten.

Zakelijke argumenten

Nicole van Det, CEO Accenture Nederland: "Inclusie gaat verder dan ethiek; het is ook een kans om een breed spectrum aan talent te benutten." Van Det wijst op de vaak onuitgesproken behoeften van werknemers met een beperking, onderstrepend hoe belangrijk een inclusieve cultuur is. "De zakelijke argumenten voor inclusie zijn sterker dan ooit. Wij stimuleren bedrijven hun vooruitgang te meten en te gebruiken als springplank voor het verder ontwikkelen van inclusie binnen hun organisatie.”

Sinds 2018 is de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking gestegen van 29 naar 37 procent, mede dankzij thuiswerkopties en betere digitale toegankelijkheid. Technologische integratie, zoals AI-platforms, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Accenture en Disability:IN hebben een raamwerk ontwikkeld dat bedrijven helpt hun inclusiebeleid te verbeteren. Dit raamwerk richt zich op toegang, bewustwording, belangenbehartiging, actie en verantwoordelijkheid. Het doel is het wegnemen van hindernissen, het creëren van een respectvolle werkomgeving en een open houding bij alle werknemers te stimuleren. 


Bureaus

Media

Marketing