Digitale transformatie stimuleert groei mediasector in 2024

Digitale transformatie stimuleert groei mediasector in 2024

29-05-2024 (07:00) - Economisch

De mediasector boekt in 2024 een omzetgroei van 6 procent, zo verwacht ABN AMRO. Zonder prijsstijgingen komt dat neer op 3 procent volumegroei. Met name de koopkrachtstijging van 2,7 procent verleent de sector een sterke positieve impuls. Digitalisering en nieuwe media vormen de groeimotor van de sector, terwijl traditionele media juist krimpen. Voor 2025 verwacht ABN AMRO een volumegroei van 1,5 procent, in lijn met de verwachting voor het BBP.

De mediasector omvat alle organisaties die zich bezighouden met de productie en/of distributie van tekst, beeld, geluid en video. Marketing- en communicatiebureaus vormen de grootste branche, verantwoordelijk voor iets minder dan de helft van de werknemers en omzet van de sector. Zzp’ers zijn sterk oververtegenwoordigd in de sector, vooral in de productie van audio of video, waar veel op projectbasis wordt gewerkt.

Het medialandschap wordt gekenmerkt door een omvangrijke digitale transformatie die bestaat uit een verschuiving van analoog naar digitaal, van offline naar online en van live naar on demand. Het bestaande media-aanbod wordt getransformeerd, bijvoorbeeld door programma’s op de smartphone terug te kijken via een app. Advertentie-uitgaven verschuiven ook online en maken inmiddels 71 procent uit van het totaal, zo blijkt uit het VIA/Deloitte Digital Advertising Spend 2023 rapport.

Hoewel traditionele media krimpen, compenseert de verkoop van digitale krantenabonnementen grotendeels de neergang van papieren krantenabonnementen. Digitalisering schept ook nieuwe mogelijkheden buiten het traditionele werkterrein van traditionele media, zoals sociale media-applicaties die een gepersonaliseerd media-aanbod bieden op basis van ieders eigen sociale netwerk, interesses en voorkeuren.

Groeiperspectieven

De mediasector groeit in 2024 qua omzet met 6 procent, verwacht ABN AMRO. Zonder prijsstijgingen komt dat neer op 3 procent volumegroei. De lonen stijgen in 2024 harder dan de inflatie, wat resulteert in een koopkrachtherstel van 2,7 procent. Grote sportevenementen zoals het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Parijs dragen bij aan de positieve prognose. Adverteerders zullen naar verwachting flink uitpakken, vooral reclamebureaus, uitgevers en omroepen profiteren hiervan.

De mediabestedingen van de overheid stijgen in 2024 flink, met 7,6 procent, wat een impuls geeft aan de publieke omroepen en de externe producenten die programma’s maken voor de omroepen. De grootste bedreiging voor Hilversum is dat het bereik van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) afneemt door de krimp van traditionele media zoals radio en televisie. Het bereik verschuift naar online, waar reclame-exploitant Ster geen advertentieruimte mag verkopen voor commerciële doeleinden, maar slechts voor campagnes van algemeen nut. Tegelijkertijd is de reclamezendtijd ingeperkt door een aanpassing van de Mediawet in 2021. 


Bureaus

Media

Marketing