Prins Claus Fonds' Cultural Emergency Response programma nu zelfstandig

23-06-2022 (14:56) - Economisch

Het Cultural Emergency Response (CER) programma van het Prins Claus Fonds wordt zelfstandig. Dit programma is in 2003 opgericht om eerste hulp te bieden aan cultureel erfgoed dat wordt bedreigd, beschadigd of vernietigd door conflicten of rampen. Vanaf het begin was het de bedoeling dat CER zou uitgroeien tot een onafhankelijke organisatie.

Gedurende bijna twee decennia zijn CER en het internationale netwerk, sterk gegroeid. Met lokale en internationale partners werkt CER continue aan de identificatie van culturele noodsituaties en voert urgente noodhulpacties uit in directe samenwerking met partners in getroffen gemeenschappen om (verdere) schade te voorkomen. CER zorgt niet alleen voor snelle financiële steun, maar biedt ook expertise en contacten die van cruciaal belang zijn voor partners in crisisgebieden.

Marcus Desando, directeur van het Prins Claus Fonds, zegt dat het Fonds trots is op wat CER de afgelopen twee decennia heeft bereikt: "We erkennen dat het Cultural Emergency Response programma klaar is om zich verder te ontwikkelen, zodat het zich kan richten op de meest urgente behoeften van erfgoedbescherming. CER is daarbij ook in staat nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, meer te bereiken en de impact te vergroten. We zijn blij en verheugd dat CER zich nu als onafhankelijke organisatie gaat vestigen."
 

Capaciteitsopbouw en paraatheid

Naast het verlenen van culturele noodhulp, ziet CER de noodzaak van het opbouwen van capaciteit in de meest kwetsbare regio’s om erfgoed te redden en tebeschermen. In samenwerking met lokale partners, investeert CER in de voorbereiding en paraatheid bij culturele noodsituaties. CER heeft daarnaast, samen met met internationale partners, trainingen ontwikkeld voor 'eerste hulp' aan cultureel erfgoed en is gestart met het opzetten van regionale CER hubs die met lokale teams snel kunnen reageren wanneer acute redding nodig is. Ook werkt CER actief aan het creëren van bewustzijn op lokaal- en beleidsniveau voor paraatheid in crisissituaties, de noodzaak voor samenwerking tussen verschillende partijen en een betere integratie van cultuur tijdens humanitaire acties. Het doel van CER is om het veld voor bescherming van cultureel erfgoed sterker en inclusiever te maken, aangestuurd door lokale experts en organisaties.

Nu menselijke conflicten en klimaat gerelateerde rampen toenemen, is de behoefte aan een sterke en inclusieve erfgoedbeschermingssector dringender dan ooit. Cultural Emergency Response heeft het momentum van dit groeiende veld aangegrepen en de krachten gebundeld met andere organisaties om een grotere impact te creëren. In dit proces is CER inmiddels uitgegroeid tot een gerespecteerde partner en leider in het veld. 

 


Bureaus

Media

Marketing