Zorgen bij ouders over verleidingen via apps, games en sociale media

30-05-2023 (10:21) - Economisch

Het overgrote deel (96%) van de ouders of verzorgers vindt het belangrijk dat hun kind goed met geld kan omgaan. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Leren omgaan met geld’ van de Volksbank.

De Volksbank ondervroeg daarvoor ruim 1.000 ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar. Ruim de helft (56%) van de ondervraagden, vindt dat leren omgaan met geld ook een taak van school is. Daarnaast geven veel ouders aan zelf behoefte te hebben aan het verbreden en verdiepen van hun eigen kennis over geldzaken. Zodat ze op hun beurt beter hun kinderen kunnen voorlichten.

Zorgen over verleidingen

Bijna zes op de tien ouders staan open voor hulp en advies om hun kind meer geldbewust te maken. Hierbij worden drie opties het vaakst genoemd: lessen over geld op school, gratis documentatie en oefenmateriaal voor kinderen en een online informatieplatform voor kind en ouder. Verder bespreken veel ouders met hun kind het belang van sparen (68%), de mogelijkheden om extra geld te verdienen (51%), hoe je beïnvloed kunt worden door sociale media (40%) en de gevaren van oplichting (25%). Ook het effect van inflatie komt aan bod. Bijna de helft van de ouders maakt zich zorgen over financiële verleidingen via apps, games en sociale media. Bijna drie op de tien ouders hebben niet het idee dat hun kind de waarde van geld goed kent. Bijna vier op de tien ouders meent dat hun kind zich laat beïnvloeden door sociale media bij aankopen.

De gevaren van geld

Trendstrateeg Lieke Lamb van Future Expertise Center, haakt hier graag op aan: “Kennis is het beste wapen tegen oplichting en de sterkste beveiliging voor een verantwoorde geldhuishouding. Het is gunstig als kinderen al op jonge leeftijd de waarde van geld kennen. Maar ze moeten ook de patronen, de belangen en de gevaren goed uitgelegd krijgen. Met tot de verbeelding sprekende voorbeelden leert de nieuwe generatie het best wat de mogelijkheden en valkuilen zijn."

Eurowijs lesmateriaal

Eerder onderzoek door het Nibud wees uit dat 70% van jongvolwassen geldproblemen heeft. Financiële educatie zit niet standaard in het curriculum van de basisschool. Daarom startte de Volksbank, 10 jaar geleden, met het aanbieden van het gratis Eurowijs lesmateriaal. Gecombineerd met gastlessen door medewerkers van de bank. Door financiële educatie op te nemen in het curriculum wordt een belangrijke stap gezet in het vergroten van de financiële geletterdheid van jongeren en het verkleinen van de kloof tussen de theoretische kennis die ze op school opdoen en de praktische vaardigheden die ze nodig hebben om financieel succesvol te zijn in het echte leven. Inmiddels kregen meer dan anderhalf miljoen kinderen de mogelijkheid hun financiële weerbaarheid te vergroten. “Het werk is echter nooit klaar, omdat jaarlijks ruim 150.000 nieuwe schoolkinderen instromen, betaalmethoden veranderen en cybercrime andere vormen aanneemt”, aldus Marinka van der Meer, Chief Customer Officer van de Volksbank. 

School versus ouders

Bijna vier op de tien ouders weten niet precies hoeveel tijd de school van hun kind besteedt aan lessen in omgaan met geld. Daarnaast vindt een derde (36%) dat de school van hun kind hier meer aandacht voor moet reserveren. De meeste ouders vinden dat ze zelf voldoende kennis in huis hebben om hun kind te wapenen tegen beïnvloeding door reclame, gevaren van achteraf betalen en WhatsApp-fraude. Ruim een derde weet onvoldoende of niets over geldezels, hierbij worden jongeren benaderd door criminelen om bijvoorbeeld geld door te sluizen via de eigen bankrekening. Verder geven twee op de tien ouders aan onvoldoende of niets te weten over in-game aankopen en beïnvloeding door influencers. Datzelfde geldt voor oplichting via sociale media door nepadvertenties en ‘Word snel rijk filmpjes’ op bijvoorbeeld Instagram of TikTok. 


Bureaus

Media

Marketing