Mondelez pleit voor 'mindful snacking' in duurzaamheidsrapport

Mondelez pleit voor 'mindful snacking' in duurzaamheidsrapport

13-05-2024 (14:33) - Sustainable

Mondelez International bracht recent haar Snacking Made Right duurzaamheidsrapport uit. Daarin worden de doelstellingen en geleverde inspanningen van het bedrijf op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) uitgelicht. 

Het rapport laat zien dat het voedselbedrijf, verantwoordelijk voor merken zoals Toblerone, Tuc, Milka en LU, vooruitgang boekt door te pleiten voor bewuster snacken (“mindful snacking”) en door zich in te zetten tegen klimaatverandering – inclusief het behalen van de SBTi-goedkeuring voor de netto nul doelstelling tegen 2050. Daarnaast benadrukt het bedrijf de uitbreiding van haar Cocoa Life-inkoopprogramma, haar inzet op diversiteit, gelijkheid en inclusie en een samenwerking voor blijvende veranderingen binnen de volledige sector.

Vooruitgang in 2023

Om haar doelstellingen voor 2025 te bereiken, zette Mondelez International het afgelopen jaar ruim in op bewust snacken door haar ingrediënten en voedingsstoffen te verbeteren. Bovendien werden de landbouw-initiatieven in Cocoa Life opgeschaald, het inkoopprogramma van Mondelez International dat ontbossing helpt tegengaan. Ook haar klimaatimpact werd aanzienlijk verminderd, bijvoorbeeld door de overstap naar hernieuwbare energiebronnen in verschillende productiefaciliteiten. Kortom, Mondelez International blijft zich inzetten om positieve verandering teweeg te brengen.

Goedkeuring van klimaatdoelstellingen door het SBTi

De klimaatambitie van Mondelez International om tegen 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen te bereiken, zoals ook de Overeenkomst van Parijs voorschrijft, werd erkend door het SBTi. Die goedkeuring betekent dat de inspanningen die het bedrijf al meerdere jaren levert kunnen worden voortgezet. Dit geldt ook voor de ‘Vision 2030’-groeistrategie van het bedrijf, waarin duurzame ontwikkeling als een essentiële pijler is opgenomen.

"We zijn blij dat het SBTi onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 goedkeurde. Dat versterkt alleen maar onze ambitie om van duurzaam snacken wereldwijd de norm te maken,” aldus Christine Montenegro McGrath, Chief Impact and Sustainability Officer. "We zetten koers naar onze netto nul ambitie en trachten zo verder bij te dragen aan een duurzamere toekomst.”