Reclamezuil van Bonduelle zaait bloemen voor meer biodiversiteit

Reclamezuil van Bonduelle zaait bloemen voor meer biodiversiteit

22-05-2024 (12:08) - Sustainable

Bonduelle plaatst deze week in Eindhoven bijzondere reclamezuilen, volledig gemaakt van aarde, waar bij regen bloemen uit zullen groeien. Zo vraagt de zuil niet alleen aandacht voor biodeversiteit, maar draagt hij er direct aan bij.

Bonduelle doet dit om aandacht te genereren voor de internationale dag van de biodiversiteit. De biodiversiteit gaat in ons land hard achteruit, en daardoor nemen plant- en diersoorten drastisch af. Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijke pijler binnen regeneratieve landbouw, wat daardoor ook belangrijk is binnen het duurzaamheidsprogramma van Bonduelle. 

Lianne Hanenberg, Marketing Directeur bij Bonduelle Noord-Europa, vertelt: “Een van de hoofdpraktijken van regeneratieve landbouw is dat we minimaal 5% van onze landbouwakkers omzomen met weidebloemen voor de bij, om zo de biodiversiteit te stimuleren. Daarnaast verminderen we onder andere het pesticiden gebruik en passen we gewasrotatie toe."

De reclame-uiting werd geplaatst op Strijp-S, een gebied in Eindhoven dat sterk in ontwikkeling is. “Niet alleen rondom akkers maar ook in het stedelijk gebied is het van belang dat er voldoende bloemen zijn. Naast de reclame-uiting hangt Bonduelle ook nog meer dan duizend posters met bloemenzaadjes in de stad. "Deze poster zoekt poters, met als doel dat we mensen oproepen om een stuk van deze poster af te scheuren en te planten. Zo stimuleren we mensen om zelf ook actief bij te dragen aan de biodiversiteit”, aldus Hanenberg.

Duurzame inspanningen

Bonduelle investeert wereldwijd in regeneratieve landbouw. Regeneratieve landbouw is een set van landbouwpraktijken die de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen tegengaan en de vruchtbaarheid van de bodem en biodiversiteit herstelt en actief behoudt. Bonduelle draagt hieraan bij door bodemmetingen te doen, trainingen te geven aan telers door middel van de Bonduelle Farm Academy en te werken met een puntensysteem om daadwerkelijk te meten waar de telers staan in hun transitie naar regeneratieve landbouw.

Op basis daarvan bedrijft 46% van de telers van Bonduelle nu regeneratieve landbouw. Het doel van Bonduelle is om in 2030 80% van de telers regeneratieve landbouw te laten bedrijven en 100% van het gecultiveerde areaal, een beschermingsplan voor bestuivers, in werking te hebben