Foam Magazine #64: EXTREMES – The Environmental Issue out now!

11-08-2023 (09:45) - Publicaties

De nieuwste uitgave van Foam Magazine; EXTREMES - The Environmental Issue bekijkt de complexiteit van de hedendaagse relatie tussen mens en natuur door twee verschillende lenzen.

De ene helft richt zich op het thema overvloed (Abundance) en de andere helft, op de keerzijde van het magazine, op het thema schaarste (Scarcity). 

Industrialisatie, overbevolking, consumentisme versus schaarste, ongelijkheid en de vernietiging van belangrijke leefgebieden: we gaan in op de tegenstellingen van het Antropoceen en hoe fotografie deze blootlegt. De ene kant van het magazine is gericht op groei, verspilling, overproductie, overconsumptie waar de andere kant de gevolgen, desintegratie en het gebrek aan verbinding met de natuur en inheemse kennis belicht. Het magazine dient als een middel om bewustzijn over deze thema’s te verhogen over een onderwerp dat van het grootste belang is voor de mensheid.

Portfolio's van 16 visionaire kunstenaars 

Het magazine bevat portfolio's van 16 visionaire kunstenaars en een reeks essays van experts. De essays in dit issue belichten manieren om een planeet te creëren die duurzaam en leefbaar is voor toekomstige generaties. Zo spreekt Wanda Nanibush zich uit over de opvattingen van radicale inclusiviteit en relationaliteit uit inheemse culturen en de vernietiging van land door extractieve economieën. Het interdisciplinaire collectief Planetary Portals kijkt de toekomst in met AI als middel om nieuwe verbindingen te leggen naar een decoloniale toekomst. In het magazine lees je ook het stuk waarin Vince Aletti de geweldige verhalenverteller Sunil Gupta interviewt. Tot slot de 'Bookshelf'; met boeksuggesties samengesteld door Demet Yildiz Dinçer, en twee 'catch-ups' met alumni van Foam Talent, Breno Rotatori en Sara Cwynar, die hun nieuwe werken delen. 

Bestel Foam Magazine #64: EXTREMES hier