Jumbo gaat nieuwe lange termijn samenwerking aan voor duurzamere kaasketen

Jumbo gaat nieuwe lange termijn samenwerking aan voor duurzamere kaasketen

05-04-2024 (11:00) - Sustainable

Jumbo Supermarkten zet een volgende stap in de verduurzaming van haar kaasketen, in samenwerking met meer dan 200 Nederlandse melkveehouders. Inmiddels zijn de eerste liters duurzamere melk opgehaald.

Deze melk wordt gebruikt voor de productie van kaas voor het Jumbo huismerk, die geleidelijk aan winkels wordt geleverd en vanaf juni 2024 verkrijgbaar is voor klanten. Jumbo maakt deze stap naar een duurzamere kaasketen in samenwerking met Uniekaas Holland en coöperatie DOC Kaas. Zo zijn integrale criteria opgesteld voor betere leefomstandigheden voor de kalveren en koeien en een positieve impact op het klimaat en de natuur op en rond de boerderij. De basis is een lange termijn samenwerking die ook meer perspectief en een beter verdienmodel biedt voor de melkveehouder.

De kaas wordt geproduceerd met aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Samen met de melkveehouders van coöperatie DOC Kaas en Uniekaas Holland zijn integrale criteria vastgesteld, geborgd door een onafhankelijke partij, op het gebied van diergezondheid & dierenwelzijn, klimaat, grondgebruik & milieu en biodiversiteit. Hierbij kan gedacht worden aan gebruik van hernieuwbare energie, reductie van CO2-emissie, kruidenrijk grasland, voer uit de regio, maar ook weidegang, koeborstels en zachte ligplekken voor koeien.  Menno Wigtman, inkoopmanager bij Jumbo Supermarkten: “Het programma houdt rekening met een groot aantal thema’s dat op het melkveebedrijf samenkomt. De komende jaren werken we met onze ketenpartners aan de verdere verduurzaming van onze kaasketen."

Bestuursvoorzitter Guus Menslink van coöperatie DOC Kaas: “De lange termijn ketensamenwerking met Jumbo en Uniekaas Holland leidt tot verdere verduurzaming en toegevoegde waarde voor en door de hele kaasketen, daar zijn we trots op! Een groot deel van de bij ons aangesloten melkveehouders kan nu een volgende stap maken op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat en krijgt daarvoor een toeslag op de melkprijs. Dit draagt bij aan perspectief op de lange termijn, iets wat in deze tijden groot goed is voor melkveehouders.”

v.l.n.r.: Ron Krekels (algemeen directeur Uniekaas Holland), Guus Mensink (bestuursvoorzitter DOC Kaas), Leonie en Frans Zanderink (melkveehouders), Menno Wigtman (inkoopmanager Jumbo Supermarkten)