Verstegen Spices & Sauces behaalt B Corp Certificaat

Verstegen Spices & Sauces behaalt B Corp Certificaat

10-06-2024 (13:01) - Sustainable

Verstegen Spices & Sauces kondigt aan het B Corp Certificaat te hebben gehaald. De certificering onderschrijft de duurzame koers die het familiebedrijf volgt om bij te dragen aan het creëren van een betere wereld.

Een bedrijf wordt B Corp als door B Lab, een wereldwijd actieve non-profit organisatie, is geverifieerd dat het voldoet aan hoge normen op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoording. "Dit is een erkenning van de toewijding van al onze collega’s en partners om een positieve verandering teweeg te brengen in de gemeenschappen waarin we actief zijn", zegt Marianne van Keep, Chief Sustainability Officer bij Verstegen.

Ambitieuze doelen

Verstegen heeft ambitieuze doelen en ambities geformuleerd voor de komende jaren. Deze ambities bestaan uit: het behouden en bevorderen van biodiversiteit door middel van slimme landbouwtechnieken, zoals regeneratieve landbouw; het streven naar een eerlijk inkomen en veilige werkomstandigheden die werkzaam is bij Verstegen; het investeren in groene energie en een klimaatneutraal kantoorpand; en het minimaliseren van afval en het streven naar zoveel mogelijk recyclebare verpakkingen. 

Met het behalen van het B Corp certificaat laat Verstegen zien dat de beoogde ambities ook waargemaakt worden. Met het certificaat in handen kan Verstegen deze doelen verder ontwikkelen. Tegelijkertijd inspireert en ondersteunt Verstegen andere bedrijven bij het nastreven van duurzame doelen, waardoor een nog grotere impact ontstaat.

B Corp Score van Verstegen

Om het B Corp certificaat te behalen, wordt er door B Lab een uitgebreide B Impact Assessment (BIA) afgenomen, verdeeld over vijf pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Bij minimaal 80 van de in totaal 200 te behalen punten voldoet een organisatie aan de B Corp certificering. Verstegen heeft nu met een score van 81,9 punten het certificaat behaald.

"Het behalen van dit certificaat is een mooi resultaat. We gaan ons de komende jaren inzetten om nog verder te verduurzamen", aldus CEO Mark Schraauwen. "Hierbij ligt onze focus op het gebied van klimaat. Dit is een hele uitdaging binnen de 1000 ketenpartners waarmee we werken, maar die gaan wij graag aan!"