Young Generation in Tech-rapport onthult grimmige nieuwe realiteit voor techsector

Young Generation in Tech-rapport onthult grimmige nieuwe realiteit voor techsector

06-12-2022 (09:20) - Tech

Europees onderzoek onder 2.000 jongeren in de technologiesector waarschuwt dat jongere werknemers hun liefde voor de sector verliezen door slechte werkrelaties, angst voor ontslag, ontoereikende compensatie en een gebrek aan duidelijke loopbaanontwikkeling. Bijna drie op de vier Nederlandse jongeren in de sector (73%) zijn onzeker over hun baanzekerheid, waarbij 30 procent verwacht zijn baan te verliezen in de aankomende recessie.

Drie van de vijf Nederlandse jongeren (59%) zeggen dat de recessie van invloed zal zijn op hun carrièreplan. Zeven op de tien jonge Nederlandse werknemers in de techsector zijn onzeker over hun positie, waarbij 30 procent verwacht ontslagen te worden in de komende economische recessie. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Young Generation in Tech’, dat in opdracht van HR-platform HiBob en het internationale investeringsfonds Eight Roads is uitgevoerd. Drie op de vijf (59%) Nederlandse jongeren in de sector zegt dat de economische recessie een invloed heeft op hun carrièreplannen.

De cijfers geven een diepgaand beeld van de arbeidsomstandigheden van jongeren in de Europese techsector en zijn zowel een schok als een waarschuwing voor een sector die er prat op gaat dynamisch, opwindend en plezierig te zijn. Nu de industrie een economische recessie doormaakt, concluderen de onderzoekers dat bedrijven meer nadruk moeten leggen op de loopbaanontwikkeling van hun werknemers en het opbouwen van positieve relaties op de werkvloer als ze willen voorkomen dat hun beste talent de sector verlaat.

Lage werktevredenheid jaagt werknemers weg

Meer dan 2.000 Gen Z en jongere Millennials, die werken in tech-startups en ondernemingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Spanje, het VK en Zweden, werden gevraagd naar hun ambities, angsten, drijfveren en belemmeringen. De steekproef omvatte zowel technische als niet-technische functies in engineering en productmanagement, marketing, sales, operations en C-Suite posities.

Bijna een derde (30%) van de ondervraagde 20- tot 30-jarigen zei dat hun huidige baan niet aan hun verwachtingen voldoet, wat leidt tot een lage arbeidstevredenheid. Dit treft vooral de jongere leeftijdsgroep (20-25 jaar). Ook zei 30 procent dat zij hun werkplek niet zouden aanbevelen aan vrienden of familie. Als oorzaken noemden zij een gebrek aan duidelijke loopbaanontwikkeling, een ontoereikende beloning en een gebrek aan goede relaties met hun managers.

Als maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat werknemers in hun functie blijven, werden genoemd: promotie (37%), gevolgd door een beter compensatiepakket voor de komende 12 maanden (30%) en aanzienlijke groei en succes van het bedrijf (26%).

Promotie belangrijkste drijfveer voor Nederlandse jongeren

40 procent van de Nederlandse respondenten vindt een betere titel of een promotie iets wat hen zou kunnen verleiden om naar een ander bedrijf te verhuizen. Werkgevers in de techsector zouden meet aandacht moeten besteden aan carrièrepaden en promotieplanning. De gedreven ambitieuze jonge generatie die in de techsector belandt, verwacht dat ze kan groeien in hun carrière of dat de kansen krijgen om zich verder in de sector te ontwikkelen.

Compensatie is minder belangrijk voor jonge Nederlandse techneuten: 26 procent van de Nederlandse respondenten beoordeelde een beter compensatiepakket als iets dat hen zou verleiden om van baan te wisselen, 10 procent minder dan het Europese gemiddelde van 36 procent.

Werkzekerheid belangrijker dan werkplezier

Uit het Young Generation in Tech-onderzoek blijkt ook dat Gen Z en jongere Millennials in heel Europa de voorkeur geven aan banen die volgens hen meer zekerheid bieden. Het meest aantrekkelijke kenmerk bij het zoeken naar een baan was het toekomstpotentieel van een bedrijf (27%), op de voet gevolgd door baanzekerheid (25%). Baanzekerheid werd zelfs belangrijker gevonden dan het aangeboden compensatiepakket (23%) en stond in alle regio's op gelijke voet met flexibele werktijden of -modellen (25%).

Onder jonge techneuten in Nederland is het budget voor leren en ontwikkelen de meest gewaardeerde arbeidsvoorwaarde (25%), net als flexibele werktijden (25%) en op de voet gevolgd door het vierdaagse werkmodel (23%). De meerderheid van de Nederlandse respondenten (70%) vindt de balans tussen werk en privé goed of beter dan verwacht.

Het dilemma van flexibel werken

Uit het onderzoek bleek dat flexibele werktijden door jonge Nederlanders worden gezien als het meest gewaardeerde arbeidsvoordeel: 30 procent is bij hun huidige bedrijf gaan werken vanwege een flexibel werkmodel. Toch zei bijna een op de vier dat het gebrek aan aanwezigheid op kantoor een van de dingen was die ze het minst leuk vonden aan hun baan.

In feite bleken over de hele linie relaties een belangrijke rol te spelen bij werktevredenheid. Een op de drie (35%) van de ondervraagde jongeren zei dat ze hun collega's het leukste vonden aan hun bedrijf. Een op de vijf (18%) benoemde de slechte relatie met hun manager als een minder leuk aspect. 

Bekijk hier de Nederlandse resultaten van het onderzoek 

Kijk hier voor de internationale outcome van het onderzoek