CreativeNL en New Dutch Wave trekken samen op tijdens SXSW 2024

CreativeNL en New Dutch Wave trekken samen op tijdens SXSW 2024

12-02-2024 (17:31) - Bucket list

CreativeNL, het internationale label van de Topsector Creatieve Industrie en CLICKNL (het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie), en New Dutch Wave trekken begin maart samen op richting het festival over de toekomst, SXSW 2024.

Missieleider Barbera Wolfensberger: ‘Op SXSW ontstaat bijzonder ‘momentum’: Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en ministeries onderzoeken samen de creatieve en maatschappelijke impact van immersive experiences’


In Austin, Texas zal speciale aandacht zijn voor immersive experiences, publieke waarden in het digitale domein – staatssecretaris Digitalisering, Alexandra van Huffelen, zal ook aanwezig zijn – en de Flying Dutchmen Tour.
Het thema: Celebrating Dutch Creativity! Join the adventure.

De Nederlandse missie naar SXSW 2024 kent drie doelstellingen: het etaleren van de Nederlandse ontwerpkracht en ontwerpende aanpak met het oog op maatschappelijke uitdagingen, het aanjagen van internationale, langjarige samenwerkingen op het gebied van kennis en innovatie, en het leren van de koplopers in creative tech en immersive experiences (IE) wereldwijd.

Het programma van CreativeNL in het Innovation Bridge Europe ‘clubhuis’ – dat gedeeld wordt met Duitsland en Oostenrijk – in het Thompson Hotel, downtown Austin, zal bestaan uit meerdere sessies over IE: Immersive Wonders: The Sphere & Beyond, Empowering Change: Immersive Tech & Global Policies (in samenwerking met het CLICKNL programma CIIIC) en Immersive Experiences for good? (in samenwerking met Dutch Digital Design).
Om een tipje van de sluier op te lichten: een van de gasten is Nathalie van Sasse van Ysselt, die creatief eindverantwoordelijk is voor de Sphere in Las Vegas.

Momentum

Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘Als missieleider van de 7e missie in het algemeen en 1e Nederlandse strategische missie naar SXSW kijk ik ernaar uit om in maart naar Austin af te reizen. Op SXSW ontstaat een bijzonder 'momentum': Nederlandse makers, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en ministeries onderzoeken in een internationaal programma over immersive experiences hoe deze nieuwe technologie kan bijdragen aan de maatschappelijke en sociale uitdagingen die ons wereldwijd verbinden.’

Tegengaan van desinformatie

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, die onlangs nog gestopt is met X ‘vanwege wanbeleid’, voegt toe: ‘Ik kijk er enorm naar uit om weer op SXSW te ontdekken wat de ontwikkelingen zijn van morgen en tegelijkertijd in gesprek te gaan met de Nederlandse en internationale creatieve industrie, techbedrijven, wetenschappers, NGO’s en andere overheden over onze waardengedreven digitale werkagenda.
Specifiek wil ik onze onlangs gelanceerde visie op generatieve AI onder de aandacht brengen, zoek ik verbinding met initiatieven die inzichten hebben over de regulering van grote tech platformen en het tegengaan van desinformatie en wil ik op het gebied van online leeftijd-verificatie graag Nederlandse ontwikkelingen onder de aandacht brengen.’

Verbindende verdieping

Tenslotte Maarten Schram, die als ‘vlaggendrager’ een verbindende rol vervult tussen alle betrokken partijen en als programmaleider de Nederlandse strategische beursdeelname aanvoert, namens CreatievNL en New Dutch Wave: ‘De hernieuwde samenwerking tussen CreativeNL en New Dutch Wave geeft een verbindende verdieping aan deze editie van SXSW; we trekken niet alleen samen op, maar versterken elkaar ook. Met een gecureerd IE-programma vanuit CreativeNL en een grotere groep deelnemers aan de Flying Dutchmen Tour groeit de Nederlandse delegatie zowel in vorm als in kwaliteit.
Daarbij sturen we inhoudelijk op het belang van ontwerpkracht en de ontwerpende Nederlandse aanpak voor de maatschappelijke uitdagingen waar we met z’n allen voor staan, en focussen we daarnaast op kennis en innovatie, maar ook op wat gewoon cool is op het gebied van immersive experiences. Want daar is SXSW ook voor: weten wat er speelt, en horen, zien en voelen waar het heengaat. En wat wij daar als Nederland in betekenen.’

Hou de South By-pagina van CreativeNL voor content (nieuws, verslagen en interviews) in de gaten en/of meld je aan voor de speciale CreativeNL goes South By nieuwsbrief!