Hoe kunnen logistieke processen worden verduurzaamd? – 3 Tips

22-09-2022 (16:45) - Sustainable

Wat is het effect van de logistieke industrie op het milieu? Het vervoer van goederen vereist het verbruik van grote hoeveelheden energie, waarvan het grootste deel olie is. Het milieueffect van afvalstoffen van logistieke operaties kan niet worden overschat. Wat kan er worden gedaan om de duurzaamheid binnen de logistieke sector te verbeteren? In deze blog nemen we enkele belangrijke punten door die de duurzaamheid van logistieke projecten kunnen bevorderen.

1. 4R-strategie

Voor het beheer van dergelijke ongewenste vaste afvalstoffen kan de 4R-strategie worden gebruikt. Dit is een van de meest gebruikte beginselen bij het beheer van vast afval en staat voor verminderen, hergebruiken, recyclen en terugwinnen.

De eerste en belangrijkste optie is om de afvalproductie zoveel mogelijk te beperken. Dit is door onvermijdelijke omstandigheden niet altijd mogelijk, maar door waar mogelijk te zorgen voor hergebruik van het geproduceerde afval kunnen grote afvalhoeveelheden worden tegengegaan. Als direct hergebruik niet mogelijk is, dan is recycling de derde optie in de afvalbeheerhiërarchie. Hierbij kunnen grondstoffen worden gerecycleerd en worden ingezet voor andere producten. Als geen van deze drie opties van toepassing is, is het verstandig afval te verbranden om de gewonnen energie te benutten.

2. Optimalisering, planning en uitvoering van de middelen

Door processen en operaties ter plaatse efficiënt te plannen, kunnen lange onderbrekingen en verwerkingsgaten tussen logistieke operaties worden vermeden, waardoor afval, transportkosten, arbeidskosten en, uiteraard, koolstofemissies worden vermeden.

3. Dichter bij de klant komen met het magazijn

Voor logistieke optimalisatie en winst te behalen voor bedrijven, consumenten en het milieu, is het slim om te kiezen voor (pop-up-) magazijnen die dicht bij de klanten te vinden zijn. Terwijl de emissies in verband met e-commerce toenemen, worden logistieke operatoren gedwongen manieren te vinden om hun koolstofvoetafdruk te verminderen, een belangrijke indicator voor duurzame toeleveringsketen.

Niet alleen kunnen goed geselecteerde magazijnen worden gebruikt om voorraden dicht bij de vraag op te slaan, maar afhaalpunten ter plaatse van de consument kunnen de transportkosten aanzienlijk verlagen. Bovendien zijn de kosten van het huren van een klein magazijn meestal lager zijn dan de kosten van het vervoer van goederen vanuit een centrale faciliteit, wat bedrijven kan helpen hun toeleveringsketen te optimaliseren en tegelijkertijd het milieu te beschermen. 

Voor bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een logistieke vastgoedpartner die kan helpen bij het selecteren van duurzame vastgoedobjecten, bezoek de website van Volkerswessels Logistics Development voor meer informatie.