Gelijke kansen in het Amsterdams onderwijslandschap met Schoolwijzer website van GRRR

Gelijke kansen in het Amsterdams onderwijslandschap met Schoolwijzer website van GRRR

07-03-2024 (12:35) - Design

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft Strategisch Digitaal Bureau GRRR het Schoolwijzer platform ontwikkeld, met een sterke focus op digitale toegankelijkheid.

Om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan moet iedereen dezelfde informatie hebben en begrijpen, ongeacht je opleidingsniveau en culturele achtergrond. GRRR nam toegankelijkheids- en gebruikerstests al vroeg op in het creatieve proces, zodat ze bij elke stap inclusieve beslissingen konden maken.

Toegankelijkheid al verwerkt in de code

De ontwerpkeuzes springen meestal direct in het oog, maar ook de codering heeft invloed op de toegankelijkheid. Normaliter wordt een site door een WCAG-audit achteraf getoetst op bruikbaarheid voor mensen met een beperking. GRRR nam een extra stap door vroegtijdig in het creatieve proces quickscans uit te voeren. Hierbij lag de nadruk op aspecten zoals het gebruik van schermlezers, voor visueel beperkten en het gebruik van een toetsenbord om door de pagina te navigeren.

Alle informatie om een weloverwogen keuze te maken

Kinderen die in groep 8 zitten, kunnen zich tussen 25 en 30 maart 2024 aanmelden voor de middelbare school. De Schoolwijzer website creëert een gelijk speelveld door scholen overzichtelijk te presenteren, maar ook door te erkennen dat het cruciaal is dat ouders en kinderen begrijpen hoe het school- en aanmeldsysteem werkt, en waarom een bepaalde school de juiste keuze is. Op de website wordt nooit verondersteld dat gebruikers al voorkennis hebben; alle termen worden helder toegelicht en wordt uitgelegd waarom bepaalde informatie relevant is om tot een goede schoolkeuze te komen.

Overzichtelijke presentatie

Bij overheidssites wordt vaak alle informatie op een kluitje gegooid. Dat kan overweldigend zijn, al helemaal als je niet gewend bent aan het lezen van dit soort teksten. In plaats daarvan heeft GRRR op de pagina's alleen informatie getoond die relevant is voor de desbetreffende stap. De site begeleidt je in simpele stappen door de procedure, aangevuld met concrete tips, zoals "3 vervolgstappen bij interesse in deze school.”

De kracht van samenwerken

GRRR richt zich op het creëren van impactvolle digitale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met een focus op inclusiviteit, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Sinds 2012 is GRRR betrokken bij dit project. Daardoor kennen zij de inhoud en de context goed, wat helpt om snel een kwalitatief hoog product op te leveren.