'Generatie Z op de Werkvloer' roept op een ander perspectief in te nemen

21-11-2023 (11:44) - Personal Growth

Van werkgevers maar ook in de media zien en horen we veel negatieve uitspraken over Generatie Z: ze zijn lui, niet-loyaal en snel verveeld. Youngworks, een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in jongeren, roept werkgevers en leidinggevenden op om een ander perspectief in te nemen.

In een nieuwe cursus genaamd ‘Generatie Z op de Werkvloer’, die vandaag is gelanceerd, pleit Youngworks voor eigentijds leiderschap dat oog heeft voor de echte behoeften van deze opkomende generatie medewerkers. De stereotypen over Generatie Z, geboren tussen 1997 en 2012, zijn groot. Werkgevers en leidinggevenden herhalen en bevestigen deze. Hierdoor ontstaan onnodige barrie`res tussen jonge professionals en de organisaties waar ze starten met werken. Jonge medewerkers die een kloof ervaren tussen hun verwachtingen en de realiteit op de werkvloer, stromen vaak versneld uit. En dat kunnen werkgevers zich met de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet veroorloven.

Andere benadering

Youngworks pleit voor een andere benadering. Want veel generalisaties over Gen Z zijn te stereotype. Zo willen veel jonge medewerkers best langer bij een organisatie blijven werken, mits ze daar ook groeiperspectief ervaren. En hoewel veel jongeren zingeving belangrijk vinden, scoort een goed salaris gemiddeld toch ne´t iets hoger. 

Generatie Z op de Werkvloer

De cursus ‘Generatie Z op de Werkvloer’ werpt een verhelderende blik op de uitdagingen waarmee leidinggevenden worden geconfronteerd bij het begeleiden van jonge medewerkers. In de cursus worden de 10 belangrijkste behoeften van Generatie Z ten aanzien van werk - zoals impact maken en gelijkwaardigheid – geschetst aan de hand van voorbeelden. Vervolgens vertalen we dit naar concrete tips voor de leidinggevende: hoe kan je op een eigentijdse manier leidinggeven?

"Nieuwe generaties brengen vernieuwing en frisse perspectieven naar de werkvloer. Onze cursus is een proactieve stap naar meer begrip en samenwerking. Want wie de toekomst wil leiden, moet leren van degenen die haar vormgeven - dat is de essentie van wat we bij Youngworks doen." zegt Yvonne van Sark, partner en coo¨rdinator Youngworks Academy 

Om jonge medewerkers goed te begrijpen zijn drie perspectieven belangrijk:
1. Jonge medewerkers zijn jong; veel aspecten horen gewoon bij de leeftijd.
2. Ze behoren tot Generatie Z. Daarmee zijn ze product van de tijdsgeest waarin ze
opgroeien.
3. Ze zijn nieuw in de wereld van werk, wat het belang van een goede onboarding en
introductie in de organisatiecultuur alleen maar groter maakt.