VIA stelt dat consument overzicht, controle en veiligheid mist bij delen online data

05-04-2023 (16:00) - Publicaties

Branchevereniging VIA publiceert het onderzoek “De Waarde van Data: het Consumentenperspectief”. Dit onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, geeft inzicht in hoe de consument omgaat met het delen van persoonsgegevens online en de waarde die daaraan wordt gehecht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het delen van persoonsgegevens online vaak wordt toegestaan zonder dat hierover wordt nagedacht.

Markt in actie

Ook worden vaak gegevens gedeeld omdat de consument verwacht geen toegang te krijgen tot de app of website als er geen toestemming wordt verleend. Bij een gelijke keuze voor het gebruik van (tracking-)cookies worden deze  meestal afgewezen, omdat dit de makkelijkste keuze lijkt. De onderzoeksresultaten zijn volgens VIA een duidelijk signaal dat de markt snel in actie moet komen. Saskia Baneke, directeur VIA, zegt hierover het volgende: “We moeten als branche in actie komen. Het is voor de consument te ingewikkeld nu. Gezamenlijk moeten we toepassingen ontwikkelen waardoor consumenten op een geïnformeerde manier toestemming kunnen geven. Door het proces weer overzichtelijk te maken, kunnen we transparant richting de consumenten communiceren wat we met hun data doen. Alleen op die manier kunnen we het vertrouwen van de consument laten groeien.”

Webinar

Op 17 april tussen 09:00u en 10:00u kun je deelnemen aan een online Q&A met Saskia Baneke, onderzoeksleider Karin Schut en juridisch adviseur Guido Grevink. Tijdens dit webinar zal het onderzoek kort worden doorgenomen en is er gelegenheid om vragen te stellen. VIA is een traject gestart om tools te ontwikkelen waardoor consumenten en bedrijven de uitwisseling van waarde en data als transparant en eerlijk ervaren. Andere brancheverenigingen of bedrijven die hieraan willen meewerken, kunnen contact opnemen met het VIA-bureau.