HvA-opleidingen CO+CB maken werk van hun verhaal

20-01-2022 (15:18) - Campagnes

HvA-opleidingen Communicatie + Creative Business (CO+CB) starten in september met een vernieuwd, inclusief onderwijsprogramma waar studenten worden opgeleid tot creatieve, verantwoordelijke en ondernemende verhalenmakers. Hier kunnen studenten vakken van beide opleidingen kiezen, passend bij de actuele verwevenheid van het vakgebied.
 
Centraal in het vernieuwde curriculum staan verhalen in de breedste zin van het woord. Teamleiders Esther van Breemen en Herman van Tilburg leggen uit: "Verhalen zijn tijdloos en verbindend. Zowel de content, het verhaal dat je ziet, als de strategie, het verhaal erachter, tellen. We vragen studenten om hun eigen verhaal mee te brengen: eigen werk, eigen gewoontes. Vervolgens leren we ze niet alleen het vak, maar ook naar naar zichzelf kijken, hun eigen verhaal te vertellen, zodat ze steeds beter weten wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze kunnen bijdragen aan de maatschappij. Wij helpen studenten hun plek te vinden binnen de creatieve industrie door ze te laten ontdekken waar ze goed in zijn. Wij zien 'verhalen vertellen' in welke vorm dan ook als de kern van het brede vakgebied van media-en communicatieprofessionals. Verhalen helpen mensen verbinden en veranderen."


Instroomcampagne

Bij dit nieuwe curriculum hoort ook een nieuwe instroomcampagne, waarvoor de opleidingen het social first bureau Hammerfest inschakelden. Van Tilburg: "In de campagne 'Maak werk van je verhaal' nemen we de studiekiezer mee in de studietijd van drie studenten van onze HvA-opleidingen Communicatie + Creative Business. We starten bij het uitreiken van het diploma en spoelen de tijd terug naar de eerste dag van hun studie. We willen laten zien dat door de flexibiliteit van het vernieuwde onderwijsprogramma studenten zelf richting geven aan de inhoud van hun studie doordat ze veel zeggenschap hebben over dat wat ze leren en welk verhaal ze willen vertellen."


Verhalen

Van Breemen vult aan: "Als media- en communicatieopleidingen doen we ons werk vanuit de inhoud. We zijn vernieuwing van ons onderwijs daarmee gestart: wat is onze kern, en wat verandert er om ons heen? Wat maakt ons uniek? In een groot aantal ontwerptafels keken docenten, studenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld naar die vragen. Uitkomst: een hernieuwde focus op de tijdloze kracht van verhalen. Zoals ook verwoord door Harari in het beroemde boek Sapiens. Vanuit die inhoud volgde een vernieuwd onderwijsmodel."