Agenda Ontwerpkracht helpt de creatieve industrie met maatschappelijke uitdagingen

Agenda Ontwerpkracht helpt de creatieve industrie met maatschappelijke uitdagingen

28-03-2024 (13:33) - Design

Vandaag lanceren Topsector Creatieve Industrie en Kennis- en Innovatienetwerk CLICKNL de Agenda Ontwerpkracht voor de Creatieve Industrie. Deze agenda vertelt welke kennis nodig is om ontwerpkracht te verbeteren en beter te benutten voor maatschappelijke uitdagingen.

In een tijd waarin brede welvaart niet voor iedereen is weggelegd en we grote stappen moeten zetten om problemen in de samenleving aan te pakken, zijn slimme oplossingen en ideeën onmisbaar. Maar, ideeën hebben pas echt impact als mensen ze ook echt gaan gebruiken. Hiervoor hebben we de creativiteit en talent uit de creatieve industrie nodig. Deze sector weet als geen ander hoe je met nieuwe kennis, vaardigheden en een goede mentaliteit, oplossingen kunnen bedenken die echt impact hebben. Dit talent om nieuwe oplossingen te bedenken en uit te voeren, noemen we ontwerpkracht. 

Interventies voor transities

Johanneke Minnema, projectleider Agenda Ontwerpkracht bij CLICKNL, licht toe: “Er is meer kennis nodig over het ontwikkelen van effectieve interventies voor transities, over hoe we ontwerpkracht en kennis uit andere domeinen daar optimaal bij kunnen inzetten en over hoe we als sector collectief kunnen optreden. Dat laatste is belangrijk omdat er vele interventies nodig zijn om transities te realiseren. Samenwerken en samen leren is cruciaal om dat effectief te doen.”

Een breed publiek

De Agenda Ontwerpkracht is voor uiteenlopende doelgroepen gemaakt: onderzoekers lezen in de agenda aan welke kennis over ontwerpkracht behoefte is zodat zij hier via hun onderzoek in kunnen voorzien. Voor creatieve professionals en bedrijven biedt het inspiratie voor het ontwikkelen van kennis, innovaties, projecten en samenwerkingen. Het biedt financiers en initiatiefnemers van projecten en programma's richting en inspiratie voor hun programmering. Opleidingen vinden aanknopingspunten voor het (door)ontwikkelen van hun curricula. Voor de Topsector Creatieve Industrie en CLICKNL fungeert het als strategisch kader voor hun programmering. Kortom, de Agenda Ontwerpkracht biedt een waardevolle gids voor iedereen die betrokken is bij de creatieve industrie, om gezamenlijk ontwerpkracht te versterken en beter te benutten.

Bredere aanpak

De lancering van de Agenda Ontwerpkracht is onderdeel van de bredere aanpak van CLICKNL en de Topsector Creatieve Industrie. Samen zijn zij verantwoordelijk voor drie samenhangende agenda’s: de Kennis- en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) die al gelanceerd is, de Onderzoeksagenda Key Enabling Methodologies (de KEM-agenda) waarvan de 2024-2027 versie in ontwikkeling is, en de Agenda Ontwerpkracht. Deze agenda’s dragen bij aan het ontwikkelen van interventies voor maatschappelijke uitdagingen, het versterken van de kennisbasis van creatieve professionals en onderzoekers, en het bevorderen van de economische positie van de creatieve industrie. De KIA MV vormt het fundament, terwijl de andere twee agenda's zich richten op meer specifieke doelen. 

Download hier de Agenda Ontwerpkracht.