Bedrijfsleven reageert lauw op fiscale plannen coalitie

Bedrijfsleven reageert lauw op fiscale plannen coalitie

31-05-2024 (11:58) - Economisch

Onderzoek van Nextens fiscale software onder ondernemers met personeel en financieel managers peilt weinig enthousiasme over de fiscale plannen in het coalitieakkoord. Van de aangekondigde wijzigingen wordt nauwelijks impact verwacht op het succes van de ondernemingen. 57% van de respondenten vindt daarbij de overheidsregelingen voor bedrijven nog steeds veel te complex.

Het coalitieakkoord van 16 mei draait enkele lastenverzwaringen voor bedrijven die afgelopen Prinsjesdag nog zijn aangekondigd terug, zoals de belasting op inkoop van eigen aandelen. De mkb-winstvrijstelling wordt hersteld en het belastingtarief in box 2 en box 3 wordt verlaagd. De expatregeling blijft voorlopig. Ruim een derde van 912 door Nextens geraadpleegde ondernemers en financieel managers waardeert deze maatregelen. De rest is er niet blij mee of weet het niet. Het minst enthousiast is men in de sector cultuur, sport en recreatie waar slechts 15% van de financieel verantwoordelijken de plannen waardeert. Ook het onderwijs is somber met 18% waardering. In de landbouw, bosbouw en visserij daarentegen is de waardering met 53% het hoogst.

Vestigingsklimaat

Nederland moet volgens het coalitieakkoord behoren tot de top 5 van concurrerende landen. Een derde van de ondernemers en financieel managers ziet dit niet gebeuren en denkt dat de coalitieplannen het vestigingsklimaat in Nederland zullen verslechteren. InvestNL krijgt extra budget, terwijl het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd en het Klimaatfonds blijft. Ook investeringsregelingen als KIA, EIA, MIA en VAMIL blijven onaangetast. Voor zowel het Groeifonds als de investeringsregelingen geldt dat slechts 10% zegt dat dit impact heeft op het succes van hun organisatie.

Complexiteit

De afgelopen maanden was in de media veel te doen over het mogelijk aanpassen van specifieke fiscale regelingen zoals de deelnemingsvrijstelling, de WBSO, de btw-verleggingsregeling, de expatregeling, dividendbelasting voor hoofdkantoren of het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. Uit de peiling blijkt dat voor geen van deze regelingen meer dan 16% van de financieel verantwoordelijken wezenlijke impact verwachten op het succes van de onderneming voor de komende jaren. Ruim een kwart zegt dat zelfs geen van deze onderwerpen van belang is. Wel van groot belang blijft voor ondernemingen de hoogte van de vennootschapsbelasting (17%) en de winstbelasting, aldus 25% van de respondenten. Tegelijk geeft 57% aan dat de overheidsregelingen voor bedrijven als geheel veel te complex zijn. In de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten vindt zelfs 71% van de financieel managers de overheidsregelingen te complex.

Ingrijpen

Van de coalitie wordt na het akkoord verder weinig fiscale verandering verwacht: 42% denkt dat er na de formatie geen grote fiscale wijzigingen zullen komen. Dit betekent dat het grootste probleem voor de financieel managers - de complexiteit van de overheidsregelingen - blijft liggen. Tegelijk denkt 31% dat door de coalitieplannen de eigen organisatie extra maatregelen moet nemen om de winstgevendheid op peil te houden. Grote zorgen bestaan in cultuur, sport en recreatie waar 54% problemen ziet op dit vlak. In het openbaar bestuur en overheidsdiensten denkt 72% dat extra maatregelen nodig zijn om de organisatie renderend te houden. In landbouw en visserij leeft met 10% de minste zorg over behoud van winstgevendheid.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is online uitgevoerd tussen 17 en 23 mei door Nextens in samenwerking met PanelWizard onder 912 respondenten, werkend als zelfstandig ondernemer met personeel of werkend in loondienst, exclusief overheid, die binnen de organisatie eindverantwoordelijk zijn voor of (mede)beslissend over financiën. Van deze respondenten werkt 18% in bedrijven tot 10 personen en 22% in bedrijven met meer dan 1.000 personen.

 


Bureaus

Media

Marketing