Bescherming Nederlandse natuurgebieden in zee ondermaats

Bescherming Nederlandse natuurgebieden in zee ondermaats

16-04-2024 (11:44) - Sustainable

Nederlandse natuurgebieden in zee worden veel meer met sleepnetten bevist dan die in Duitsland, Denemarken en Spanje. Nederland is verantwoordelijk voor bijna de helft van het totaal aantal visuren: 2,1 miljoen van de 4,4 miljoen visuren gemeten tussen 2015 en 2023.

In Nederland wordt ook het grootste oppervlak van de beschermde zeebodem bevist, namelijk 71%. Deze resultaten staan in een internationaal onderzoek naar visserijdruk binnen Natura 2000-gebieden in zeven Europese landen, dat vandaag gepubliceerd is door Seas At Risk en Oceana.

Bekijk het rapport "A quantification of bottom towed fishing activity in marine Natura 2000 sites" hier.