Je kapitaal in het buitenland parkeren?

Je kapitaal in het buitenland parkeren?

13-05-2024 (13:50) - Economisch

Uit recente gegevens van DNB is gebleken dat steeds meer Nederlandse huishoudens spaargeld op buitenlandse rekeningen zetten. In de afgelopen twee jaar is het spaargeld van Nederlanders op buitenlandse rekeningen verdubbeld. Toch stapt lang niet elke spaarder over op een buitenlandse rekening.

Alle Nederlanders tezamen beschikten eind vorig jaar over 577 miljard euro spaargeld op rekeningen in de eurozone-landen. Hiervan stond 10,5 miljard op buitenlandse rekeningen. Binnen de Europese Unie is besloten dat het depositostelsel in alle landen een gelijkwaardige bescherming biedt. Binnen het eurogebied wordt per bank een spaartegoed van € 100.000 per persoon beschermd. Dit maakt sparen binnen de Europese Unie haast net zo veilig als in Nederland.

Meer rendement

De stap naar een buitenlandse bank wordt doorgaans gezet omdat de rentetarieven daar hoger zijn. Er is meer rendement te behalen dan in Nederland en dat betaalt zich uit in hogere spaarrente. In Nederland ligt dit anders, hier is veel spaargeld beschikbaar. Ook zijn er voor banken minder mogelijkheden om geld uit te lenen aan mensen of bedrijven, omdat er simpelweg minder vraag naar is dan in andere landen. Dit maakt Nederland een financieel betrouwbaar land. Er is minder risico en dit zorgt voor een lagere rente.

Valutarisico

Er geldt een uitzondering in de risico’s voor EU-landen waar niet met de Euro betaald wordt, zoals Groot-Brittannië, Tsjechië of Kroatië. Dit zogeheten valutarisico treedt in werking wanneer onverhoopt het garantiebedrag uitgekeerd dient te worden, dit gebeurt dan in de lokale valuta. Door de constant veranderende wisselkoersen kan dit zowel in de positieve als in de negatieve zin effect hebben op de uitkering. Als je spaart buiten de EU geldt dit valutarisico ook, daarnaast vervalt dan de spaargarantie die wij gewend zijn.

Alles over de grens?

Ook de rentepercentages van andere bankzaken kunnen over de grens anders liggen dan in Nederland. Is het dan raadzaam om alle bankzaken over de grens onder te brengen? Naast de communicatieproblemen die dit met zich meebrengt, is het ook niet toegestaan. Tegen een laag rentepercentage geld lenen in Estland mag simpelweg niet, als je er niet woont of via bijvoorbeeld een huwelijk aan het land verbonden bent.

Het openen van een spaarrekening in het buitenland is voor sommige spaarders toch een drempel waar ze niet gauw overheen durven stappen. Natuurlijk is voorzichtigheid altijd geboden, de communicatie met een bank in een andere taal is ingewikkeld, zeker als er officiële documenten ingevuld moeten worden.

Om deze stap gemakkelijker te maken zijn er internationale platforms opgestart. Zij nemen de communicatie met de bank voor hun rekening en bieden vaak een goed overzicht van de beschikbare banken en bijbehorende rentepercentages.

Het belastingverdrag

Doordat Nederland met veel Europese landen een belastingverdrag heeft afgesloten, is de Nederlandse belastingdienst goed op de hoogte van het kapitaal dat je op een rekening in een ander EU-land zet. Informatie over spaarders wordt uitgewisseld en je buitenlandse spaargeld dient ‘gewoon’ te worden opgegeven in box 3. Sommige landen buiten de EU, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, wisselen die gegevens niet uit. Hier wordt je spaargeld dan ook niet op dezelfde manier beschermd.
 


Bureaus

Media

Marketing