FNV: ernstige zorgen over toekomst media- en cultuursector

FNV: ernstige zorgen over toekomst media- en cultuursector

16-05-2024 (17:16) - Media

FNV Media & Cultuur maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de media- en cultuursector door de voorgestelde maatregelen in het Hoofdlijnenakkoord. De vakbond vreest banenverlies en een grotere financiële onzekerheid voor werknemers in deze sector. Andrée Ruiters, bestuurder FNV Media & Cultuur: ‘Dit is slecht nieuws voor de Nederlandse omroepsector én voor de democratie.’

Het recente Hoofdlijnenakkoord brengt voor de media- en cultuursector twee ingrijpende maatregelen met zich mee. Allereerst wordt de structurele financiering van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) met 100 miljoen euro verlaagd. Ten tweede wordt het verlaagde btw-tarief voor culturele goederen en diensten grotendeels afgeschaft, waardoor het tarief stijgt van 9% naar 21% vanaf 2026. Andrée Ruiters: ‘Deze maatregelen vormen een bedreiging voor het voortbestaan van de gehele sector. Het zorgt voor onzekerheid bij duizenden mensen bij de publieke omroepen, maar ook voor iedereen die indirect bij de NPO betrokken is. Als vakbond staan we voor een sterke vitale sector en daarom zijn we zeer kritisch over dit hoofdlijnenakkoord.’

Grote onzekerheid voor duizenden werknemers

FNV Media & Cultuur dringt al geruime tijd aan op stabiele financiering en duidelijke voorwaarden voor de publieke omroepen. De bond pleit voor transparante overheidsfinanciering en vindt dat de overheid voorwaarden moet verbinden aan de werkgelegenheid zodat werknemers kunnen rekenen op meer duurzame contracten en goede arbeidsvoorwaarden in de hele keten. De voorgestelde bezuiniging op de NPO zal naar verwachting de `bestaande problemen op dat vlak verergeren, met mogelijk banenverlies en grotere onzekerheid voor duizenden werknemers tot gevolg.

Publieke omroep cruciaal voor democratie

Daarnaast onderstreept FNV Media & Cultuur het cruciale belang van de publieke omroep voor onze democratie, vooral in een tijdperk van toenemende desinformatie. Ondanks dit belang wordt er echter bezuinigd op de publieke omroep, wat de FNV als onverantwoord beschouwt.

Maatregel akkoord zal Fair Pay-beleid ondermijnen

Ook de afschaffing van het verlaagde btw-tarief voor culturele goederen en diensten is een slechte zaak. De inkomens van mensen werkzaam in de culturele sector staan al geruime tijd onder druk. De maatregel zal het 'Fair Pay'-beleid ernstig ondermijnen en de financiële situatie van culturele instellingen verslechteren. Dit kan de sector in zijn geheel bedreigen en heeft ernstige gevolgen voor de werknemers, vooral nu de sector nog aan het herstellen is van de coronacrisis.
 


Bureaus

Marketing

Economisch