Normative: eerste rekentool en boekhoudingsgids tegen CO2-uitstoot

27-09-2022 (11:44) - Sustainable

Normative, 's werelds eerste rekentool voor CO2-boekhouding, publiceert een nieuwe gids waarin de essentie van CO2-boekhouding voor bedrijven wordt uitgelegd, van theorie tot best practices.

Grote bedrijven zijn een van de grootste veroorzakers van de wereldwijde CO2-uitstoot. Neil Ryland, CCO van Normative: "Ondernemingen staan voor de grote uitdaging om hun weg te vinden in de snel veranderende wereld van CO2-boekhouding. Met de nadruk op praktische oplossingen helpt de gids grote ondernemingen stapsgewijs hun volledige CO2-uitstoot te meten. Ondernemingen kunnen daarmee de CO2-reductie realiseren die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan, risico's te beperken en tegelijkertijd concurrerend te blijven en te voldoen aan de wetgeving."

Grote gevolgen

Volgens het New Climate Institute, dat 25 grote multinationals met klimaatdoelstellingen heeft onderzocht, gaan die reducties slechts 20% van hun totale emissies tegen, waardoor 80% daarvan niet wordt aangepakt. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals beschuldigingen van greenwashing, niet-naleving van de regelgeving en minder toegang tot financiering.

CO2-uitstoot meetbaar maken

In een studie uit 2021 stelde de Boston Consulting Group vast dat 91% van de ondernemingen er niet in slaagt hun volledige CO2-uitstoot te meten. Met de rekentool van Normative kunnen bedrijven uitgebreid hun gehele CO2-voetafdruk meten, inclusief de uitstoot van de waardeketen. Volgens de door de Greenhouse Gas Protocol aanbevolen hybride methode maakt Normative gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde database van 30 miljoen datapunten. Hiermee kunnen zij een eerste berekening maken van de uitstoot van de waardeketen op basis van uitgaven, die daarna kan worden gespecificeerd met gegevens op basis van activiteiten. Normative past slimme automatisering toe om het rekenproces te versnellen en menselijke fouten te beperken. De metingen kunnen worden gebruikt voor audits, compliance, duurzaamheidscertificaten zoals SBTi, en andere bedrijfsrapportages. 

Download de gids