MEO wint aanbesteding Zaanstreek Waterland door innovatief sociaal aanbestedingsbeleid

MEO wint aanbesteding Zaanstreek Waterland door innovatief sociaal aanbestedingsbeleid

21-05-2024 (10:00) - Bureaus

MEO, een marketingbureau en social enterprise, is trots aan te kondigen dat het de aanbesteding voor de marketing van het Werkcentrum Zaanstreek Waterland gewonnen heeft. Deze aanbesteding bevestigt dat sociaal ondernemen en voldoen aan hoge kwaliteitseisen hand in hand kunnen gaan.

De gemeente Zaanstreek Waterland heeft een baanbrekende stap gezet door te vereisen dat alle inschrijvers voor deze aanbesteding een PSO30+ certificaat moeten bezitten, een certificaat dat bedrijven erkent die vooroplopen in het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze eis is in lijn met Artikel 1.4 lid 2 van de Aanbestedingswet, dat stelt dat bij de uitvoering van een overheidsopdracht specifieke sociale en arbeidsrechtelijke eisen gesteld kunnen worden die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

Met deze aanbesteding zal MEO diensten leveren zoals content creatie, advertising en ontwikkeling, die alle gericht zijn op het verhogen van de zichtbaarheid en effectiviteit van het Werkcentrum. Door deze gunning zullen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in dienst kunnen treden, wat bijdraagt aan een inclusievere economie en een besparing voor de maatschappij.

Max van der Burght van MEO, benadrukt het belang van sociale aanbesteding: "In de marktconsultatie zijn we gevraagd wat de mogelijkheden zijn om sociaal aan te besteden. In de praktijk is het PSO-certificaat de enige eerlijke maatstaf. Social return zou ook slechts gezien kunnen worden als een alternatief, volledig in lijn met Artikel 1.4 lid 2 van de Aanbestedingswet."

Deze overwinning is niet alleen een mijlpaal voor MEO, maar dient ook als een model voor andere gemeenten en organisaties die streven naar meer maatschappelijk rendement door sociaal verantwoord te ondernemen. MEO zal zich in blijven inzetten voor sociale aanbesteding, om zo ook overheidsopdrachten tot meer maatschappelijk rendement te laten leiden.

 


Media

Marketing

Economisch