Hoe duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema is voor bureaus

Hoe duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema is voor bureaus

13-05-2024 (17:35) - Bureaus

Eind 2023 berichtte het UWV over verbeterende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Waar men vorig jaar nog sprak van een zeer krappe arbeidsmarkt, wordt dat dit jaar afgezwakt naar een krappe markt. Een hoopgevend bericht, zullen veel organisaties gedacht hebben. In de praktijk blijkt het echter nog altijd zeer lastig te zijn om de openstaande vacatures ingevuld te krijgen met geschoold personeel. Dit geldt niet alleen voor het onderwijs en de zorg, waarvan bekend is dat organisaties kampen met grote personeelstekorten, maar ook voor bedrijven die zich richten op online marketing, voor organisaties werkzaam in de techniek rond festivals en theaters, enzovoorts. Een personeelstekort kan leiden tot een terugslag in de groei van de eigen organisatie, tot een toenemende werkdruk op het bestaande personeel, enzovoorts. Situaties die bedrijven willen voorkomen.

In het doel om uitval van personeel en daarmee een verdere stagnatie van de groei te voorkomen, speelt duurzame inzetbaarheid een steeds bepalender rol. Wat verstaat men precies onder duurzame inzetbaarheid? Hoe kunnen organisaties concreet inzetten op het verbeteren ervan? In dit artikel lees je er meer over.

Zet als organisatie de medewerker voorop

Belangrijk onderdeel van het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het behoud van een goede gezondheid. Zet de medewerker voorop, om een snel oplopende werkdruk en het daarmee gepaard gaande gevoel van stress te voorkomen. Stress leidt tot een verminderde nachtrust, als gevolg waarvan iemand eerder ziek wordt en op een langere termijn zelfs te maken kan krijgen met een burn-out. Inzetten op de gezondheid van medewerkers kan op verschillende manieren. Kies bijvoorbeeld voor het bekostigen van sportabonnementen, als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook kan het interessant zijn om medewerkers een gratis, gezonde lunch aan te bieden op kantoor. Gezamenlijk lunchen heeft direct een verbindend effect!

Ook het bieden van flexibiliteit draagt vaak bij aan de (psychische) gezondheid van een medewerker. Een collega zal het fijn vinden om zelf te kunnen bepalen wanneer deze een uurtje gaat wandelen of joggen. Het is prettig om dit in de wintermaanden te kunnen doen wanneer het licht is, aan het eind van de middag. Een uurtje eerder stoppen betekent in de ochtend eerder beginnen of in de avond nog wat langer doorwerken. De medewerker heeft de vrijheid om hierin zelf een keuze te maken.

Houd medewerkers gemotiveerd met trainingen en opleidingen

De duurzame inzetbaarheid van een medewerker focust zich niet uitsluitend op zijn of haar gezondheid. Ook de motivatie van een collega speelt mee. Wanneer iemands motivatie afneemt, zal men sneller geneigd zijn om bij een andere werkgever te kijken. Het kan een nieuwe prikkel geven, welke diens motivatie positief beïnvloedt. Als organisatie voorkom je zo’n situatie door zelf regelmatig nieuwe prikkels te bieden. Geef een collega de kans om intern door te groeien, wanneer iemand die ambitie heeft. Welke kansen bied je momenteel al op dit vlak?

Of kies voor het periodiek aanbieden van gezamenlijke trainingen en cursussen. Dat laatste is met name interessant voor mensen met een functie, die de komende jaren mogelijk verdwijnt. Het omscholen van deze collega’s maakt dat ze ook na de automatisering van hun functie inzetbaar blijven voor de organisatie.

Bied medewerkers een persoonlijk ontwikkelbudget aan

Naast de trainingen en opleidingen die je aanbiedt aan alle collega’s voor wie dit relevant is, kun je medewerkers op individueel niveau een persoonlijk ontwikkelbudget bieden. Zo hebben zij de mogelijkheid zelf een cursus of training te kiezen, die je hen helpt hun kennisniveau uit te diepen of juist te verbreden. Spreek samen met de medewerker af aan welke voorwaarden de gevolgde training of cursus moet voldoen.
 


Media

Marketing

Economisch