Tiende editie Write for Rights-campagne van start

Tiende editie Write for Rights-campagne van start

09-12-2022 (13:10) - Campagnes

Dit jaar vraagt Amnesty International voor het tiende jaar op rij met de Write for Rights-campagne aandacht voor mensen die ten onrechte in de gevangenis zitten.

Met de actie wordt een tiental opgesloten activisten gesteund, doordat mensen vanuit de hele wereld massaal brieven naar autoriteiten sturen, met de eis om een einde te maken aan het onrecht. Amnesty International heeft Gardeners gevraagd bij de campagne te ondersteunen die op en rond de Internationale Mensenrechtendag - 10 december - plaatsvindt.

4,5 miljoen mensen in actie

De wereldwijde schrijfactie Write for Rights is het grootste mensenrechtenevenement ter wereld, waarbij zo’n 4,5 miljoen mensen in actie komen om de rechten van anderen te beschermen. In Nederland schrijven zo’n tienduizend deelnemers vanaf locaties in het hele land brieven naar autoriteiten om hen te vragen een einde te maken aan onrecht dat mensen wordt aangedaan. Ook worden onterecht vastzittende gevangenen moreel gesteund door persoonlijke brieven die aan hen zijn gericht. Het thema van dit jaar is het recht op protest en demonstratie. Anders dan andere jaren ligt dit jaar de focus op de handgeschreven brief.

Wandelende brievenbus

Gardeners maakt de actie – het schrijven van een brief – nog laagdrempeliger door een Amnesty International wandelende brievenbus te ontwikkelen. De wandelende brievenbus gaat langs RTV, lifestyle media, influencers en consumenten om de actie onder de aandacht te brengen en zo veel mogelijk mensen aan te sporen een brief te schrijven.

Radio spot

Gardeners is ook verantwoordelijk voor de radiospot die van 30 november tot 10 december te horen is op de NPO, FunX, Spotify en Slam. In de spot zijn succesverhalen van de actie in voorgaande jaren te horen, gevolgd door een quote van de activist die onderwerp was van de actie. Door deze mensen letterlijk een stem te geven voelen mensen zich meer betrokken bij de actie en zijn zij hopelijk meer bereid een brief te schrijven. De spot sluit daarom ook af met Schrijf een brief. Verander een leven. 

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland: “Write for Rights is een bewezen effectieve actie; activisten komen vrij, onrecht stopt. We schrijven dit jaar voor mensen wiens recht op protest en demonstratie op een of andere wijze is ontzegd, met zeer ernstige gevolgen zoals onrechtmatige gevangenschap, vervolging, discriminatie en levensbedreiging.”

Maira Evers, managing director van Gardeners vult aan: “We hopen met de campagne zoveel mogelijk Nederlanders te stimuleren om een handgeschreven brief te schrijven en daarmee de slachtoffers van mensenrechtenschendingen te helpen.”