Nederlandse suopermarkten goed voor 44,6 miljard omzet in 2021

19-01-2022 (10:28) - Economisch

In 2021 hebben de Nederlandse supermarkten €44.6 miljard omzet gedraaid. Dit is weliswaar een lichte daling van –0.2%, echter door de extra 53e week in 2020, had 2021 één week minder. Gecorrigeerd voor deze extra week zou de groei +1.7% zijn geweest.
 
Na de recordgroei in 2020 (+11.2%), is de omzet ook in 2021 op een hoog niveau gebleven, onder andere door diverse beperkende maatregelen i.v.m. Corona.
 
Een grote factor was de tweevoudige accijnsverhoging op tabak in januari en april. In combinatie met de tijdelijke sluiting van Tabakszaken begin en eind 2021 leverde dit de supermarkten een omzetgroei van €158 miljoen op.
 
Uiteraard zijn de overheidsmaatregelen met betrekking tot Corona ook in diverse andere categorieen terug te vinden. Supermarkten profiteerden bijvoorbeeld van het veelal thuisblijven met categorieën als Batterijen (+16%), Tijdschriften (+9%) maar ook Kaarsen waren zeer in trek (+50%). Evenals in 2020 hebben de verschillende horecasluitingen een extra impuls aan de Bier omzet gegeven. De supermarkten verkochten voor ongeveer €35 miljoen meer Bier.
 
In 2021 is het belang van de onlineverkopen van supermarkten verder gestegen. De online omzet was in 2021 €2.4 miljard, een stijging van bijna +30% versus 2020.
 
Vooruitkijkend, zal 2022 een uitdagend jaar worden nu de inflatie oploopt en prijsverhogingen onvermijdelijk lijken. Hoewel de omzet positief door prijsverhogingen beïnvloed zal worden, is het de vraag of consumenten evenveel blijven kopen.
 
Met betrekking tot de marktaandelen van 2021 zijn verschuivingen in marktaandeel meer dan anders geweest door het uit het straatbeeld verdwijnen van de supermarktketen Deen. Ook in 2022 zal er in het supermarktlandschap weer het nodige gebeuren met bijvoorbeeld de fusie van Plus en Coop.  

Bureaus

Media

Marketing