Refurbished failliet

Refurbished failliet

19-06-2024 (13:32) - Economisch

In februari dit jaar raadde de Consumentenbond af om bestellingen bij elektronica webwinkel Refurbished te plaatsen. Half mei werd Refurbished door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard en op 14 juni werd het eerste faillissementsverslag gepubliceerd. het boedelsaldo blijkt vrijwel nihil te zijn.

In  2021 en 2022 draaide Refurbished nog omzetten van ruim 19 en 26 miljoen euro. Over de jaren daarna bevat het faillissementsverslag geen omzetcijfers. Wat wel duidelijk is dat er niets meer te halen is voor de schuldeisers want het boedelsaldo bedraagt volgens het verslag € 233,79, terwijl de vorderingen van de crediteuren oplopen op tot 1,2 miljoen euro. De Belastingdienst staat voor ruim twee ton in de boeken.

In het verslag van curator Christel Kerkers van Holla Advocaten uit Utrecht komt ook de bestuurder van Refurbished aan het woord over de omstandigheden toe die tot het faillissement hebben geleid. Als gevolg van toenemend omzetvolume zouden de leverancierskredieten in de loop van 2023 zijn opgelopen. Dit had tot gevolg dat leveranciers hun diensten staakten waardoor klanten hun bestelde producten niet meer ontvingen. Media-aandacht en perikelen met payment service providers deden de rest.

Kerkers kondigt een onderzoek te gaan doen naar de juistheid van deze toelichting. 


Faillissementsdossier.nl

Bureaus

Media

Marketing